Mitä on nestekaasu

uusiutuvaa energiaa täydentävä kaasu

Nestekaasu on raakaöljyn ja/tai maakaasun jalostuksesta luonnollisesti syntyvä sivutuote. Kaasu jalostetaan öljynporauksesta saadusta raakaöljystä. Raakaöljy on syntynyt miljoonia vuosia kestävissä kemiallisissa ja geologisissa prosesseissa. Talteen otettu raakaöljy hyödynnetään jalostuksessa sataprosenttisesti. Kaikesta maailman nestekaasusta 60 prosenttia saadaan maakaasusta ja loput raakaöljystä.

Nestekaasu on turvallinen, joustava ja ympäristöä vähän kuormittava energianlähde. Se on yksi puhtaimmista fossiilisista polttoaineista, eikä se sisällä ympäristömyrkkyjä, kuten lyijyä tai raskasmetalleja. Nestekaasun täydellisestä palamisesta syntyy päästöinä vain vettä ja hiilidioksidia. Nestekaasu ei siis saastuta maaperää tai pohjavettä, ja sen vaikutus ympäristöön on erittäin vähäinen.