Kotisivujen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Kosan Gasin kotisivujen (mukaan lukien niiden alasivut) sisältämää aineistoa:

Kotisivuilla annettavat tiedot eivät ole kaikenkattavia. Ne voivat mahdollisesti sisältää virheitä tai epätarkkuuksia tai olla sovellettavissa tapauskohtaisesti. 

Kosan Gas ei vastaa millään tavalla näillä kotisivuilla esiintyvistä mahdollisista virheistä eikä epätarkoista tai mainitsematta jääneistä tiedoista. Sivuston käyttäjä ottaa täyden vastuun kotisivujen sisällön perusteella tekemistään päätöksistä.

Kosan Gasilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai rajoittaa sivustolle pääsyä.

Kosan Gas ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, kuluista, menetyksistä tai vastuista, jotka saattavat aiheutua sivuston käyttämisestä tai sivuston puuttuvasta saatavuudesta riippumatta siitä, onko Kosan Gas tietoinen kyseisten haittojen mahdollisuudesta. 

 

Sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille. Sivustoja, joille Kosan Gasin sivustoilta on linkki, ei tule tulkita Kosan Gasin suosittelemiksi. Kosan Gas ei ole perehtynyt kyseisten sivustojen sisältöön, eikä ota vastuuta sivustojen saatavuudesta, eikä kyseisten sivustojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Tälle sivustolle pääsy ei merkitse sitä, että sivuston käyttäjällä olisi lupa käyttää kotisivuilla esiintyviä merkkejä tai tavaramerkkejä ilman Kosan Gasin tai merkin tai tavaramerkin haltijan kanssa etukäteen tehtyä kirjallista sopimusta.   

Sivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu ja Kosan Gasin omaisuutta. Kosan Gas sallii sivuston selaamisen tietokoneella ja tulostamisen omaan käyttöön, mutta ei tulostamista jatkolevitykseen. Sivuston edellä kuvailtua laajempaan käyttöön vaaditaan Kosan Gasin kirjallinen lupa. 

© Kosan Gas 2010. Kaikki oikeudet pidätetään.