Miksi kannattaa valita nestekaasu

POIKKEUKSELLISET OMINAISUUDET

Nestekaasu on fossiilinen polttoaine. Muiden fossiilisten polttoaineiden – maakaasun ja öljyn – tavoin nestekaasun polttaminen tuottaa hiilidioksidia. Nestekaasu sisältää kuitenkin vähemmän hiiliatomeja energiayksikköä kohden kuin öljy, joten sen polttaminen tuottaa vähemmän kasvihuonekaasuja ja terveyttä vahingoittavaa saastetta.

Siksi on tärkeää, että käyttäjät, teollisuus ja poliittiset päättäjät ovat tietoisia nestekaasun poikkeuksellisista ominaisuuksista. Energianlähdettä valittaessa on keskeistä ymmärtää nestekaasun ympäristöedut, monipuoliset käyttömahdollisuudet ja saatavuus.

Tietoisuudella nestekaasun ympäristöeduista, monipuolisista käyttömahdollisuuksista ja sen nopeasta saatavuudesta kaikkialla on iso merkitys vastuullista energianlähdettä valittaessa.

Kestävyys

NESTEKAASU RAKENTAA SILTOJA TULEVAISUUDEN ENERGIAAN

Elämme maassa, jossa tuuli ei aina puhalla ja aurinko ei aina paista. Nestekaasu voi täydentää uusiutuvia energianlähteitä. Sitä voidaan säilöä suurissakin määrissä edullisesti, ja sitä käytetään muun muassa eri uusiutuvan energian varalähteenä ja energianlähteenä.

 

    • Aurinkokennolaitos tuottaa sähköä aurinkoenergiasta. Aurinkokennot muuntavat auringon säteilyn sähköksi niin sanotun valosähköisen ilmiön avulla.

    • Aurinkolämpölaitos muuntaa auringon säteilyn hanoista juoksevaksi lämpimäksi vedeksi. Laitos koostuu aurinkokerääjästä, jonka sisällä on vettä ja jäähdytysnestettä ja joka lämpenee auringon säteilyn avulla. Kiertovesipumppu vie nesteen lämminvesisäiliöön, jossa se luovuttaa lämpönsä ennen kuin neste kiertää takaisin aurinkokerääjään.

    • Yhteistuotantolaitos yhdistää sähkön ja lämmön tuottamisen ja lämmittää sekä vettä että rakennuksia. Nestekaasulla toimiva laitos hyödyntää tehokkaasti sähkötuotantoon käytetyn energian lämmitykseen. Se laskee energiankulutusta 15–30 prosenttia ja voi parhaimmillaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia.

    • Lämpöpumput käyttävät joko ilman tai maan lämpöä ja muuntavat sen energiaksi. Energia voidaan käyttää talon lämmitykseen tai veden hanat.

Haluatko tietää lisää nestekaasusta? Lue lisää kansainvälisen toimialajärjestö WLPGA:n verkkosivuilta (Exceptional Energy).

Hyötyjä

Miksi kannattaa valita nestekaasu

Hiilidioksidipäästöt kuriin

Nestekaasu tunnetaan maailmalla kasvihuonepäästöjen vähentäjänä. Esimerkiksi öljyyn verrattuna nestekaasun hiilidioksidipäästöt ovat 20 prosenttia pienemmät. Nestekaasu parantaa ympäristöä merkittävästi.

Ei nokea

Nestekaasua poltettaessa ei synny nokea. Uuden tutkimuksen mukaan öljyn ja hiilen polttamisesta syntyvä noki (tunnetaan myös nimellä black carbon) aiheuttaa peräti 16 prosenttia maapallon lämpenemisestä. Noki onkin heti hiilidioksidin jälkeen suurin ympäristön vahingoittaja.

Ei juurikaan rikkipäästöjä

Rikkidioksidi aiheuttaa happosadetta, joka on vahingollista monille kasveille ja vesistöille. Nestekaasua poltettaessa ei synny juuri lainkaan rikkidioksidipäästöjä. Kaasussa ainoa rikin lähde ovat siihen lisätyt merkkiaineet.