Asiakascase

STORA ENSO OTTAA ASKELEEN KOHTI VIHREÄMPÄÄ
TULEVAISUUTTA – VIHREÄLLÄ NESTEKAASULLA

Ympäristö- ja energiakysymykset on priorisoitu korkealle Stora Ensossa. Se, että Kosan Gas voi nyt tarjota vihreämpää nestekaasua, Kosan BioMixin, osui juuri sopivaan ajankohtaan Nymöllan sellu- ja paperitehtaalle. Nyt odotetaan, että poliittiset päätöksentekijät reagoivat kehitykseen ja muuttavat asetuksia ja päästökauppa-asetuksia niin, että vihreä nestekaasu määritellään biopolttoaineeksi.

- Oli loistavasti ajoitettua, että Kosan Gas voi tarjota vihreämpää nestekaasua ilman, että meidän on tehtävä mitään muutoksia nykyiseen laitteistoomme. Voimme hyödyntää perinteisen nestekaasun ominaisuuksia ja pienentää samalla CO2-päästöjä. Olemme jo viime vuosien aikana pienentäneet CO2-päästöjä ja energiakustannuksia korvaamalla pääosan raskaasta öljystä nestekaasulla. Nyt otamme seuraavan askeleen Kosan BioMixillä, biopohjaisella nestekaasulla, Stora Enson Prosessi- ja energiainsinööri Torbjörn Harrysson sanoo.

Nymöllan tehtaan pitkän aikavälin tavoite on päästä kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista. Tänä päivänä tehtaalla ei ole kapasiteettia lisätä hakkeen ja kuoren polttoa nykyisistä määristä. Heillä on sitä vastoin suuri nestekaasulaitos, jossa he voivat käyttää bionestekaasua ilman lisäinvestointeja.

Bionestekaasun tukeminen kannattaa
Hallitus ei ole ehtinyt reagoida riittävän nopeasti markkinoille tulleisiin ympäristöystävällisempiin energioihin. On itsestään selvää, että sellaisia yhtiöitä on tuettava, jotka ottavat askeleen oikean suuntaan.

- Toivomme, että jo lähitulevaisuudessa uudistetaan niitä lakeja ja asetuksia, jotka määrittävät mikä määritellään biopolttoaineeksi päästökaupassa (EU-ETS), nyt kun vihreä nestekaasu on tullut markkinoille. Vihreä nestekaasu on uusi tuote, joka on vielä tuntematon monille yrityksille että viranomaisille. Tuotteen tunnettuuden kasvaessa myös kysyntä lisääntyy ja sitä myötä paine lakien, asetusten ja verokantojen muuttamiseksi. Uskomme, että vihreä nestekaasu on yksi keino päästä eroon fossiilista polttoaineista, Torbjörn Harrysson jatkaa.

Sertifioitua vihreää energiaa
Perinteinen nestekaasu on ympäristöystävällisempää kuin hiili ja öljy ja sisältää vähemmän rikkiä, minkä seurauksena palaminen on puhtaampaa, hyötysuhde on parempi ja huoltotarve on pienempi. Kosan BioMix pienentää hiilidioksidipäästöjä vielä 19 prosentilla, kun uusiutuvan energian osuus on 20%.

Riippumaton kolmas osapuoli valvoo ympäristövaikutuksia ja tuotantoprosesseja ja vähäiset ympäristövaikutukset dokumentoidaan sertifikaatilla. Tuote on sitä paitsi valmistettu Ruotsissa Göteborgissa.

Korvaa öljyn
Stora Enso käyttää Kosan BioMixiä huippu- ja varmistuspolttoaineena höyryntuotannossa, joka on jo tänään 95-prosenttisesti biopohjaista. Höyryä käytetään etupäässä sellun keittämiseen sekä paperin höyryttämiseen ja kuivaamiseen.

Tehdas on jo viime vuosien aikana pienentänyt CO2-päästöjään korvaamalla öljyn vähitellen nestekaasulla. Nyt he voivat ottaa seuraavan askeleen biopohjaisella nestekaasulla, Kosan BioMixillä, joka säästää ympäristöä vielä enemmän.

Faktoja

  • Maailmanlaajuisesti toimiva konserni, joka keskittyy hyödyntämään uusiutuvia materiaaleja ja luomaan arvoa sellun, paperin, pakkausten ja puun kautta.

  • 26 000 työntekijää yli 30 maassa.

  • Stora Enso Fine Paper Nymöllassa sijaitsee Koillis-Skoonessa, noin 20 km päässä Kristianstadista.

  • Nymöllassa tuotetaan paperisellua (k. magnefiittisellua) ja hienopaperia, etupäässä kopiopaperia.

  • Tunnetuin Nymöllan tuotemerkeistä on Multicopy.

  • Uusi Multicopy Zero on hiilidioksidineutraali premiumpaperi, mikä tarkoittaa, että Multicopy Zeron tuotannon ja kuljetuksen yhteydessä syntyvät kasvihuonekaasut on kompensoitu.

  • Nymöllassa käytetään Kosan BioMixia, vihreämpää nestekaasua, höyryntuotannon huippu- ja varmistuspolttoaineena.

Store Ensoin säästöt

CO2-päästöt vähentyneet 2640 ton tonnilla

Yhtiö dokumentoi vähentyneet CO22-päästönsä Kosan BioMix -todistuksella.

Tulosta koko Store Enso-case

ota yhteyttä

Haluatko tietää tarkemmin, miten yrityksesi voi säästää vaihtamalla öljyn nestekaasuun? Anna Kosan Gasin tarkastaa nykyiset kattila-asennuksenne. Teemme teille ympäristöä ja rahaa säästävän ehdotuksen.

Sales and Technical Manager

Dan Olin

Puh. +358 400 520 764
dan.olin@kosangas.fi

 

Key Account Manager

Lasse Kaitasalo

Puh. +358 50 410 1832
lasse.kaitasalo@kosangas.fi