Nestekaasuonnettomuus

APUA ONNETTOMUUDESSA

Nestekaasulaitteistoihin pätee sama sääntö kuin niin moniin muihinkin asioihin, kannattaa ennemmin ehkäistä kuin hoitaa seurauksia. Siksi kannattaa tehdä Kosan Gasin kanssa sopimus kaasulaitteisto tarkastamisesta ja huollosta vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on tehtävä evakuointisuunnitelma ja nimettävä henkilö vastaamaan evakuoinnista.


Nestekaasu on turvallisuussyistä hajustettu voimakkaasti aineella, joka antaa nestekaasulle sille luonteenomaisen hajun. Jos säiliöstä vuotaa nestekaasua, huomaatte sen hajusta. Jos nestekaasua vuotaa, tila on tuuletettava hyvin ja vältettävä tulen ja elektronisten laitteiden käyttöä. Kestää hetki, ennen kuin haju on hävinnyt täysin. Ota huomioon, että nestekaasu on ilmaa painavampaa.

Lainsäädännön mukaan omistaja/käyttäjä vastaa laitteiston kunnosta ja ylläpidosta.

Lataa oppaamme ”Nestekaasuonnettomuus, mitä teet?”
Silloin apu on lähellä.

Opas Nestekaasu-onnettomuus, mitä teet?

Tulipalo

Laitteisto

 1. Hälytä pelastuslaitos – soita 112

 2. Sulje venttiilit
  Sulje ennen ja jälkeen syttynyttä kohtaa olevat kaasuputken sulkuventtiilit ja anna liekin sammua. Älä yritä sammuttaa vedellä paitsi, jos on olemassa vaara, että muut tulenarat materiaalit syttyvät.

opas

Laitteisto

 1. Lopeta avotulen käyttö
  Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

 2. Evakuoi
  Ohjaa tiloissa olevat ihmiset turvaan.

 3. Sulje venttiilit
  Sulje vuotoa lähinnä oleva sulkuventtiili kaasuputkessa, jos se on mahdollista, muuten suljetaan pääsulkuventtiili rakennuksen kaasun sisääntuloputkessa.

 4. Tuuleta
  Avaa ikkunat ja ulko-ovet. Huomioi mahdolliset kellarit ja viemärit, sillä nestekaasu leviää maan pintaa pitkin.

Kaasusäiliöt

 1. Hälytä pelastuslaitos – soita 112

 2. Sulje pääkatkaisija
  Sulje mahdolliseen kaasuhöyrystimeen tai pumppuun johtava sähkö.

 3. Sulje venttiilit
  ÄLÄ yritä sammuttaa kaasupaloa, joka johtuu vuodosta laitteistossa. Sulje sen sijaan säiliön venttiili ja anna liekkien sammua itsestään. Tämä voi kestää vähän aikaa

Kaasusäiliöt

 1. Lopeta avotulen käyttö
  Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

 2. Evakuoi
  Ohjaa turvaan kaikki vähintään 100 metrin sisällä tuulensuunnassa olevat. Älä ikinä mene kaasupilveen.

 3. Sulje venttiilit
  Vuodon ollessa säiliön jälkeen tulevassa putkiasennuksessa säiliössä oleva venttiili suljetaan. Lähesty venttiiliä tuulen suunnasta.

 4. Hälytä pelastuslaitos – soita 112
  Jos kaasuvuotoa ei pystytä pysäyttämään, hälytä pelastuslaitos paikalle – kerro mihin suuntaan kaasupilvi kulkee.