Kosan Gas ja ympäristö

YMPÄRISTÖä säästävä VALINTA

Osana ympäristötoimenpiteitään Kosan Gas auttaa asiakkaitaan tunnistamaan osa-alueet, joissa nestekaasu on ympäristöä säästävä valinta. Nestekaasu on fossiilinen energianlähde, joten se aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, kuten maakaasu ja öljykin. Nestekaasu sisältää kuitenkin energiayksikköä kohti vähemmän hiiliatomeja kuin hiili ja öljy. Siksi nestekaasu aiheuttaa niitä vähemmän kasvihuonepäästöjä ja säästää ympäristöä.

Nestekaasun hiukkaspäästöt (kuten raskasmetallit ja pöly) ovat huomattavasti alhaisemmat kuin öljyllä, hiilellä ja tietyillä biopolttoaineilla. Tämä vaikuttaa myönteisesti varsinkin lähiympäristöön ja hengitystieongelmista kärsiviin ihmisiin.

Hiilijalanjäljellä (kasvihuonepäästöjen summa) tarkasteltuna nestekaasu on yksi puhtaimmista saatavilla olevista polttoaineista. Nestekaasun palaminen syntyy ensisijaisesti vesihöyryä ja hiilidioksidia, mutta verrattuna muihin fossiilisiin energianlähteisiin vain vähän terveydelle haitallisia hiukkasia.

 

Nestekaasun hiukkaspäästöt (kuten raskasmetallit ja pöly) ovat huomattavasti matalammat kuin öljyllä, hiilellä ja tietyillä biopolttoaineilla.

Tietoa CO2

NESTEKAASUN TÄYDELLISEN PALAMISEN YHTEYDESSÄ SYNTYY VETTÄ JA HIILIDIOKSIDIA

1 kg nestekaasua muuttuu palaessaan 1,59 kiloksi vettä ja 2,93 kiloksi hiilidioksidia

Hyödyt ympäristölle

vihreä tosiasiat

Ei ylivuotoa
Jos nestekaasua sattuisi vuotamaan ympäristöön, se ei saastuta maaperää tai pohjavesivaroja. Tämä on erityisen tärkeää, jos yritys sijaitsee herkästi vahingoittuvassa ympäristössä, esimerkiksi maatalouden, luonnonsuojelualueen tai vesistöjen läheisyydessä.

Ei juurikaan rikkipäästöjä
Ilmakehään päästessään rikkidioksidi aiheuttaa happosadetta, joka on vahingollista monille kasveille ja vesiympäristöille. Nestekaasua poltettaessa ei juurikaan synny rikkidioksidipäästöjä. Kaasussa ainoa rikin lähde ovat siihen lisätyt merkkiaineet.

Nestekaasun typpioksidipäästöt
Nestekaasun typpioksidipäästöjen määrää ei valitettavasti voi määrittää yksiselitteisesti. Typpioksidi on yhteisnimike typpioksidille ja typpidioksidille. Typpeä ei kuitenkaan synny nestekaasusta, joka koostuu enimmäkseen hiilestä ja vedystä, vaan se tulee ilmakehän ilmasta, josta 21 prosenttia on happea ja 78 prosenttia typpeä. 

Palamisalueella lämpövaikutuksen alainen typpi reagoi ilman hapen kanssa, jolloin syntyy typpidioksidia (NOx). Sen määrään vaikuttaa useita tekijöitä, kuten poltintyyppi, moottorikäyttö, ilman ylijäämä/alijäämä, palamistilan muoto sekä palamisalueen lämpötila.

Ei nokea, joka on myös iso ympäristöhaitta
Nestekaasua poltettaessa ei synny nokea. Nestekaasun eurooppalaisen toimialajärjestön AEGPL:n tuoreen selvityksen mukaan öljyn ja hiilen polttamisesta syntyvä noki (tunnetaan myös nimikkeellä ”black carbon”) aiheuttaa peräti 16 prosenttia maapallon lämpenemisestä. Noki on siis suurin ympäristön vahingoittaja heti hiilidioksidin jälkeen.

Noki on hiukkanen, eikä kaasu. Noen vähentäminen vaikuttaa siksi suoraan ilmakehään. Hiilidioksidin vähentämisen vaikutukset taas näkyvät vasta noin 100 vuoden päästä.

Tietoa ympäristövaikutusten laskentaan
Kaasulaitoksen typpioksidipäästöihin vaikuttavat monet eri tekijät. Tietoja typpioksidipäästöistä on siis haettava myös polttimen tuottajalta, moottorin tuottajalta ja muilta vastaavilta.

Koska noki ei ole kaasua vaan pienhiukkanen, nokihiukkasten väheneminen vaikuttaa ilmakehään välittömästi. Sen sijaan kestää noin 100 vuotta, ennen kuin hiilidioksidipäästöjen pieneneminen näkyy ilmakehässä.

Lähteet:
www.eof.dk/LPG/Klima
www.aegpl.eu/lpg-eu-policy/black-carbon.aspx