Turvallisissa käsissä

turvallisuus kaiken YTIMESSÄ

Kosan Gasilla turvallisuus on ehdoton ykkösasia. Turvallisuus on osa kulttuuriamme – sekä omassa toiminnassamme että asiakastyössä. Turvallisuus on meille itsestäänselvyys. Kannustamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme käsittelemään nestekaasua varoen.


Onnettomuuksien ehkäiseminen
Nestekaasulaitteistoihin pätee sama sääntö kuin moniin muihinkin asioihin: kannattaa ennemmin ehkäistä kuin hoitaa seurauksia. Siksi kannattaa tehdä kanssamme sopimus kaasulaitteistonne tarkastamisesta ja huollosta vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on tehtävä evakuointisuunnitelma ja nimettävä henkilö vastaamaan evakuoinnista.


Mahdollisten vuotojen paljastamiseksi nestekaasu on hajustettu voimakkaasti aineella, joka antaa nestekaasulle sille luonteenomaisen hajun. Jos säiliöstä kaasupullo vuotaa nestekaasua, huomaatte sen hajusta. Jos nestekaasua vuotaa, tila on tuuletettava hyvin ja vältettävä tulen ja sähkölaitteiden käyttöä.


Lainsäädännön mukaan omistaja tai käyttäjä on vastuussa laitteiston kunnosta ja ylläpidosta.

Tietoa

NESTEKAASUSÄILIÖN HUOLTO

Nestekaasusäiliöt luokitellaan painelaitteiksi, ja niiden käyttöä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Kaasusäiliön huollosta vastaa luvanhaltija (helposti syttyvä aine), tavallisesti käyttäjä.

Nestekaasuonnettomuudet

miten pitää toimia

TUlipalo

Laitteisto

 1. Hälytä pelastuslaitos – soita 112

 2. Sulje venttiilit
  Sulje ennen ja jälkeen syttynyttä kohtaa olevat kaasuputken sulkuventtiilit ja anna liekin sammua. Älä yritä sammuttaa vedellä paitsi, jos on olemassa vaara, että muut tulenarat materiaalit syttyvät.

vuoto

Laitteisto

 1. Lopeta avotulen käyttö
  Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

 2. Evakuoi
  Ohjaa tiloissa olevat ihmiset turvaan.

 3. Sulje venttiilit
  Sulje vuotoa lähinnä oleva sulkuventtiili kaasuputkessa, jos se on mahdollista, muuten suljetaan pääsulkuventtiili rakennuksen kaasun sisääntuloputkessa.

 4. Tuuleta
  Avaa ikkunat ja ulko-ovet. Huomioi mahdolliset kellarit ja viemärit, sillä nestekaasu leviää maan pintaa pitkin.

Kaasusäiliöt

 1. Hälytä pelastuslaitos – soita 112

 2. Sulje pääkatkaisija
  Sulje mahdolliseen kaasuhöyrystimeen tai pumppuun johtava sähkö.

 3. Sulje venttiilit
  ÄLÄ yritä sammuttaa kaasupaloa, joka johtuu vuodosta laitteistossa. Sulje sen sijaan säiliön venttiili ja anna liekkien sammua itsestään. Tämä voi kestää vähän aikaa

Kaasusäiliöt

 1. Lopeta avotulen käyttö
  Sammuta kaikki palava, pysäytä moottorit ja sammuta kaikenlaiset sähkölaitteet. Tupakointi kielletty.

 2. Evakuoi
  Ohjaa turvaan kaikki vähintään 100 metrin sisällä tuulensuunnassa olevat. Älä ikinä mene kaasupilveen.

 3. Sulje venttiilit
  Vuodon ollessa säiliön jälkeen tulevassa putkiasennuksessa säiliössä oleva venttiili suljetaan. Lähesty venttiiliä tuulen suunnasta.

 4. Hälytä pelastuslaitos – soita 112
  Jos kaasuvuotoa ei pystytä pysäyttämään, hälytä pelastuslaitos paikalle – kerro mihin suuntaan kaasupilvi kulkee.

Opas

Lataa oppaamme ”Nestekaasuonnettomuus, mitä teet?” Silloin apu on lähellä.

Lataa PDF