YRITYS VOI VÄHENTÄÄ ENERGIAKULUJAAN MONELLA TAPAA

Vaihda öljystä nestekaasuun

NESTEKAASU ON EDULLISTA

Kaikki öljyä käyttävät yritykset hyötyvät nestekaasuun vaihtamisesta – riippumatta siitä käytetäänkö energia lämmitykseen tai teollisuusprosesseissa.

Yksi nestekaasun energiasisältö suurimpia hyötyjä on sen korkea lämpöarvo. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nestekaasu tuottaa enemmän energiaa polttoaineyksikköä kohden kuin öljy. Polttoainetta vaihtamalla säästyy siis rahaa – vaikka öljyn ja nestekaasun litrahinta olisikin lähes sama. Polttokattilaa optimoimalla energiankulutusta voidaan vähentää edelleen. Näin syntyy pitkällä aikavälillä suuria säästöjä. Investointi on maksaa itsensä takaisin volyymista ja koosta riippuen 1–3 vuodessa. 

Tämä video ei ole käytettävissä sillä se sisältää markkinointi- ja tilastointi- evästeitä, jotka olet evännyt asetuksissasi. Klikkaa vaihtaaksesi evästeiden asetuksia.

Opas

siirtyminen öljystä on järkevää

Oppaassa voi lukea mm:

  • Nestekaasun taloudelliset hyödyt
  • Nestekaasun ympäristöhyödyt
  • Räätälöidyt ratkaisut
  • Näin siirryt öljystä nestekaasuun

TILAA ILMAINEN ENERGIALASKELMA

Haluatko tietää tarkemmin, miten yrityksesi voi säästää vaihtamalla öljyn nestekaasuun? Anna Kosan Gasin tarkastaa nykyiset kattila-asennuksenne. Teemme teille ympäristöä ja rahaa säästävän ehdotuksen.

Sales and Technical Manager

Dan Olin

Puh. +358 400 520 764
dan.olin@kosangas.fi

 

Key Account Manager

Lasse Kaitasalo

Puh. +358 50 410 1832
lasse.kaitasalo@kosangas.fi

 

 

 

Kiristääkö PiPo?

Pienten polttolaitosten päästövaatimukset tiukentuvat

Nykymuotoisen raskaan polttoöljyn käyttö on tulossa tiensä päähän.
1. tammikuuta 2018 päättyy valtioneuvoston asetuksen 750/2013 (ns. PiPo-asetus) siirtymäaika, joka koskee polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Asetus edellyttää uusilta lämpölaitoksilta huomattavasti nykyistä puhtaampia päästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa investointeja savukaasupesureihin ja jätehuoltoon. Lisäksi tarvitaan investointeja:

  • Kaksoisvaippasäiliöihin tai tiiviiseen suoja-altaaseen sijoitettaviin säiliöihin –kaksoisvaippasäiliöt on varustettava vuodonilmaisimilla ja säiliöt ylitäytönestimillä.

  • Aiempaa korkeampaan savupiippuun.

  • Käsittely- ja varastointialueiden rakenteisiin: alueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja niissä on oltava korotetut reunat.

Mutta miksi investoida vanhojen energiamuotojen päästöjen puhdistamiseen, kun tarjolla on edullisempi ja energiatehokas vaihtoehto – nestekaasu?

Nestekaasu sisältää energiayksikköä kohti vähemmän hiiliatomeja kuin polttoöljy, joten sillä on pienempi vaikutus ilmastonmuutokseen. Kun polttoöljy vaihdetaan nestekaasuun, yrityksen hiilidioksidipäästöt pienenevät 15–20 prosenttia. Samalla vähenee muiden ilmakehään vapautuvien haitallisten hiukkasten määrä. Nestekaasu ei myöskään vahingoita vesistöjä eikä saastuta maaperää.

Vaihto nestekaasuun on verraten nopea ja edullinen projekti, joka maksaa itsensä nopeasti takaisi.

Kosan BioMix

OTA ENSIASKEL VIHREÄMPÄÄN JA KESTÄVÄMPÄÄN
TULEVAISUUTEEN KOSAN BIOMIXILLÄ

CO2-kompensointi sertifikaateilla

Seuraavien vuosikymmenien aikana koko maailman on siirryttävä fossiilisista polttoaineista uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin polttoaineisiin. Kun ostat Kosan BioMixiä, säästämme yhdessä ympäristöä pienentämällä CO2-päästöjä jopa 95%. Kaasu on sama kuin ennenkin. CO2-päästöjen väheneminen saavutetaan yksinomaan valmistusprosessissa ja kompensoidaan sertifikaateilla.

Globaali näkökulma

Kosan BioMixillä vähennämme yhdessä CO2-päästöjä globaalista näkökulmasta. CO2-päästöt vähenevät yksinomaan bioLPG:n valmistusprosessissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että bioLPG käytetään siellä, missä se tuotetaan.

Kestävät raaka-aineet

Tukemamme bioLPG-tuotanto hyödyntää yksinomaan kasviöljyjen ja eläinrasvojen kaltaisten raaka-aineiden jäännöstuotteita. BioLPG on ruotsalaisen biodieseltuotannon (HVO) sivutuote eikä se sisällä lainkaan palmuöljyä eikä palmuöljyn rasvahappotislettä (PFAD, Palm Fatty Acid Distillate).

BioLPG:n määritelmän mukaan se on peräisin biologisesta lähteestä, ei fossiilisesta lähteestä.

Osallistu nyt

Kosan BioMix on vihreämpi vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat ehkäistä ilmastonmuutosta. Sertifikaattien bioLPG-osuus voi olla 20–100% ja siten myös CO2-säästöt vaihtelevat. CO2-päästöjen väheneminen saavutetaan yksinomaan valmistusprosessissa ja säilyy jalostamoissa.

Kosan BioMix100  =  95,0%
Kosan BioMix40    =  38,0%
Kosan BioMix30    =  28,5%
Kosan BioMix20    =  19,0%

Kuka käyttää nestekaasua

PESULAT NÄKEVÄT NESTEKAASUN EDUT

Suunnilleen vuosi sitten yksi Ruotsin pesulamarkkinoiden suurimmista toimijoista vaihtoi nestekaasuun.

Vuonna 1968 pesula käynnistyi Eskilstunassa ja silloin sitä johti alueen maakuntahallitus. Vuonna 2001 Berendsenin yritys osti pesulan. 

Eskilstunassa toimitetaan tuotteita kahdelle niistä viidestä asiakasryhmästä, joiden parissa Berendsen työskentelee. Ensimmäinen asiakasryhmä ovat hotellit ja ravintolat ja toinen on terveyssektori- sekä yleisen hoitosektorin ja yksityisen hoitosektorin yritykset. Yrityksellä on 200 työntekijää ja se pesee 60 tonnia tekstiilejä joka päivä. 

Säästä polttoainekulussa

Öljyn vaihtaminen nestekaasuun tuo noin 10–15 prosentin taloudelliset säästöt riippuen nykyisestä kulutuksesta, nestekaasun ja öljyn hinnoista lähialueella ja asennuksesta.

Vähennä energian kokonaiskulutusta

Polttokattilaan voidaan asentaa erityinen energiaa säästävä laite, kuten syöttöveden esilämmitin tai Economizer. Näin energian kokonaiskulutus vähenee kilowattitunteina.

Säästä ympäristöä ja kattilaa

Nestekaasu sisältää vähemmän rikkiä kuin öljy, joten sen palaminen on puhtaampaa ja polttokattila vaatii vähemmän huoltoa. Nestekaasun hiilidioksidipäästöt ovat lisäksi 20 prosenttia pienemmät kuin öljyllä.

Usein kysttyjä kysmyksiä

Kysymyksiä nestekaasusta

Riippumattoman Atlantic Consulting -yhtiön johtaja Eric Johnson on tutkinut kaasujen ympäristövaikutuksia. Tässä osiossa hän vastaa usein esitettyihin kysymyksiin nestekaasusta:

Mitkä ovat parhaat ympäristöperusteet öljystä nestekaasuun vaihtamisen puolesta?

Nestekaasun typpipäästöt ovat noin 20 prosenttia pienemmät kuin öljyn.

Lisäksi nestekaasu heikentää paikallista ilmanlaatua vähemmän kuin öljy erittäin pienten typpioksidi- ja hiukkaspäästöjensä ansiosta. Pienhiukkasilla ja typpioksidilla on WHO:n (World Health Organisation) mukaan yhteys niin sanottuun ”diesel-syöpään”.

Minkälaiset yritykset hyötyvät eniten öljyn vaihtamisesta nestekaasuun?

Kaikenlaiset kondenssikattilaa käyttävät yritykset. Kondenssikattilat ovat 6 prosenttia tehokkaampia kuin lämmityskattilat. Kaikki hiilidioksidipäästöjään kirjaavat yritykset hyötyvät öljyn vaihtamisesta nestekaasuun, varsinkin jos ne maksavat hiilidioksidipäästöistään.

Mitkä ovat nestekaasun ympäristövaikutukset bioöljyyn verrattuna, kun sitä käytetään lämmitykseen ja teollisuusprosesseissa?

Sataprosenttinen biodisel (tai biopolttoöljy) valmistetaan rapsiöljystä, joka on yksi Euroopan yleisimmistä raaka-aineista. Bioöljyn ympäristövaikutukset ovat lähes samat kuin nestekaasulla.

Miksi kannattaa valita nestekaasu hiilineutraalien energianlähteiden sijasta?

Lähes tai täysin hiilidioksidineutraalit polttoaineet ovat harvinaisia. Biokaasu on lähes hiilineutraali, mutta sen saatavuus on rajallista ja se on yleensä kallista. Myös tietyt biomassat ovat lähes hiilineutraaleja, mutta kiinteän polttoaineen käsittely voi huomattavasti kalliimpaa ja hankalampaa kuin kaasun. Hiilidioksidineutraalia sähköä on helpompi löytää, mutta sähkö on huono lämmönlähde – varsinkin teollisessa käytössä.

Mitkä ovat suurimmat esteet öljystä nestekaasuun vaihtamiselle?

Oikeastaan tottumukset. Vaihto vaatii ponnistelua, vaikka se kannattaakin. Yksi tutkimuksistamme* osoitti, että polttoöljyn vaihtaminen nestekaasuun tavallisen pohjoiseurooppalaisen talon lämmityksessä vähentäisi kattilan elinaikana päästöjä määrän, joka vastaa 130.000 kilometrin ajoa uudella autolla.

Onko nestekaasun käyttäminen turvallista?

Nestekaasu aiheuttaa hyvin vähän riskejä ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Aina kun on kyse energiasta, saattaa syntyä vaaratilanteita. Tämä pätee kaikkiin polttoaineisiin ja energianlähteisiin, myös nestekaasuun. Siksi on tärkeää, että kaikki nestekaasun ketjussa olevat – myös käyttäjät – noudattavat nestekaasun käsittelyssä, säilytyksessä ja käytössä sovellettavia turvallisuusohjeita.

Fakta

Miksi KOSAN GAS

Vuoden kokemus

Kosan Gasilla on yli 90 vuoden kokemus nestekaasumarkkinoilta. Yhtiö tunnetaan laadusta, teknisestä osaamisesta ja toimitusvarmuudesta. Teemme asiat sinulle helpoksi.

Tonnia säästettyjä hiilidioksidipäästöjä

Viimeisen 6 vuoden aikana olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vähentäneet hiilidioksidipäästöjä yli 15.000 tonnia öljystä kaasuun -muuntohankkeiden avulla. Tämä vastaa 7.500 auton päästöjä.

Toimitusvarmuus koko Pohjolassa

Toimitusvarmuudessa tavoitteemme on 100 prosenttia. Täysi toimitusvarmuus ei tule itsestään, vaan se vaatii tarkkaa suunnittelua ja monen vuoden kokemusta. Toimitusvarmuus on meille tärkeysjärjestyksessä ykkönen.