Uusiutuva nestekaasu

Kaikki mukaan matkalle
kohti vihreää tulevaisuutta

Vihreä siirtymä etenee yhteiskunnissamme, ja jo nyt hyödymme muutoksen hyväksi tekemästämme työstä. Vielä on kuitenkin matkaa siihen, että kaikki ovat mukana vihreässä siirtymässä.

Me Kosan Gasilla olemme sitoutuneet tukemaan toimialamme muutosta auttaaksemme asiakkaitamme siirtymään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tiedämme, minkälaisia haasteita tukemillamme yhteisöillä on kestävien tavoitteiden ja välittömän energiantarpeen välissä tasapainoilemisessa.

Tiedämme, että liiketoiminnan on pyörittävä samalla, kun luomme tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja alueille, joita ei ole helppo muuttaa. Tämä on se hankala osuus. Vaikea muutos. Pyrimme toimittamaan yhteisöille tulevaisuuden vihreitä ratkaisuja myös sinne, minne kaasuverkko ei ylety. Se on sitoumuksemme. Haluamme kaikki mukaan matkalle kohti vihreää tulevaisuutta.

Tämä video ei ole käytettävissä sillä se sisältää markkinointi- ja tilastointi- evästeitä, jotka olet evännyt asetuksissasi. Klikkaa vaihtaaksesi evästeiden asetuksia.

Kestävä vaihtoehto

Tämä video ei ole käytettävissä sillä se sisältää markkinointi- ja tilastointi- evästeitä, jotka olet evännyt asetuksissasi. Klikkaa vaihtaaksesi evästeiden asetuksia.

Perinteistä nestekaasua eli LPG:tä (liquified petroleum gas) tuotetaan joko maakaasun jalostusprosessissa tai raakaöljyä jalostettaessa. LPG on vähähiilisempi vaihtoehto yrityksille verrattuna öljyyn ja kaasuun ja aiheuttaa selvästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin hiili ja öljy. Nyt olemme valmiita ottamaan seuraavan askeleen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Me Kosan Gasilla olemme ylpeitä siitä, että asiakkaamme odottavat meidän tarjoavan vihreitä vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Olemme ottaneet vastuuta uusiutuvan nestekaasun kehittämisestä ja tuotannosta. Uusiutuva nestekaasu voi olla esimerkiksi ruokajätteestä tuotettavan biopolttoaineen tai muun fossiilittoman polttoaineen sivutuote. Se on yksi monista askelista matkallamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Tämä video ei ole käytettävissä sillä se sisältää markkinointi- ja tilastointi- evästeitä, jotka olet evännyt asetuksissasi. Klikkaa vaihtaaksesi evästeiden asetuksia.

Päämääränä fossiiliton
tulevaisuus

Kosan Gas on osa UGI International -yhtiötä. Yhteinen päämäärämme on pienentää energiatuotteidemme hiilijalanjälkeä 50 prosentilla nykyisestä (2020) päästötasostamme vuoteen 2030 mennessä. Samalla luomme perustan sataprosenttisesti hiilineutraalille tulevaisuudelle viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Kannamme vastuumme asiakkaitamme kohtaan ja autamme heitä vihreässä siirtymässä. Siksi olemme ylpeitä voidessamme olla osa UGI Internationalia, joka investoi merkittävästi uusiutuvaan nestekaasuun ja tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin.

Flemming Hermansen, Sales Director Kosan Gas

Lyhyesti uusiutuvasta nestekaasusta

Ominaisuudet

Uusiutuvalla nestekaasulla on samat ominaisuudet kuin tavallisella LPG:llä.

Sama asennus

Uusiutuvaa nestekaasua voi säilyttää samassa säiliössä kuin tavallista LPG:tä.

Vihreitä rakennuspalikoita

Yksi pisimmälle kehitetyistä keinoista siirtyä uusiutuvaan nestekaasuun on Power-to-X.

Kestävä tulevaisuus

Tavoitteemme on pystyä vähentämään tuotteidemme CO2-jalanjälkeä 50 prosentilla nykyiseen päästötasoon vuoteen 2030 mennessä. Tämä luo perustan 100-prosenttisesti fossiilivapaalle tulevaisuudelle vuonna 2050. Lue alta kestävän kehityksen etenemissuunnitelmamme.

Saavutettava tulevaisuus

Koska uusiutuvat nestekaasut hyödyntävät olemassa olevia perinteisiä nestekaasun jakelu- ja toimitusketjuja, kestävän tulevaisuuden saavuttaminen vaatii vain rajallisia investointeja. Uusiutuvat nesteytetyt kaasut ovat edullisia ja helposti saatavilla. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme CO2-neutraali energialähde, joka korvaa nykyisen käytössä olevan nestekaasun sekä yrityksille, jotka käyttävät energialähteitä, joilla on vielä suurempi hiilijalanjälki.

Asiantunteva tulevaisuus

Uusiutuvaa nestekaasua voidaan käyttää olemassa olevissa nestekaasulaitoksissa. Kattilat ja infrastruktuuri voidaan käyttää uudelleen, jolloin vältytään seisokilta ja kalliilta investoinneilta.

Uusiutuvaa nestekaasua voidaan myös sekoittaa perinteiseen nestekaasuun, mikä mahdollistaa sujuvan siirtymisen vihreään energialähteeseen.

FAQ

Hos Kosan Gas stiler vi efter at være din foretrukne partner i levering af bæredygtige brændstoffer og grønne energialternativer. Vi er dedikeret til at opfylde dine eksisterende energibehov samtidig med, at vi understøtter den trinvise overgang til en fossilfri fremtid.

Mitä eroa on nestekaasulla ja uusiutuvalla nestekaasulla?

Asiakkaana et huomaa eroa itse tuotteessa. Ero perinteisen nestekaasun ja uusiutuvan nestekaasun välillä on tuotantotapa. Perinteinen nestekaasu syntyy maakaasun jalostusprosessissa tai öljynjalostuksen yhteydessä. Uusiutuva nestekaasu on esimerkiksi ruoanjätteestä valmistettavan biopolttoaineen tai muiden fossiilittomien polttoaineiden sivutuote.

Mihin vaihtoehtoisiin energialähteisiin Kosan Gas investoi?

Kaikki teknologiat matkallamme kestävyyteen ovat tunnettuja tekniikoita, kuten Power-to-X, joka on ollut olemassa vuosikymmeniä. Niitä on kuitenkin skaalattava ja teollistettava. BioLPG, uusiutuva dimetyylieetteri (rDME) ja uuden sukupolven bioetanoli ovat esimerkkejä vihreistä tuotteista, joilla uskomme olevan eniten potentiaalia ennen vuotta 2030. Voit lukea lisää näistä tekniikoista täältä.

Miten Kosan Gas aikoo luopua asteittain fossiilisista polttoaineista?

Osana UGI Internationalia pyrimme vähentämään energiatuotteidemme hiilijalanjälkeä 50 prosentilla nykyisestä (2020) päästötasostamme vuoteen 2030 mennessä. Samalla luomme perustan sataprosenttisesti hiilineutraalille tulevaisuudelle viimeistään vuoteen 2050 mennessä.