Kosan BioMix - vihreämpää nestekaasua

CO2 -laskin

Laske kuinka paljon voit vähentää CO2- päästöjä käyttämällä Kosan BioMixiä tavallisen nestekaasun sijaan – syötä vuosittainen nestekaasun käyttömäärä ja BioMixin osuus
Nestekaasun käyttömäärä vuodessa
1000 tonnia
tonnia
BioMixin osuus
20%
25 / 100) * 26 tonnia
100 tonnia
Fossiiliset CO2 -säästöt

Vihreämpää nestekaasua – samat hyvät ominaisuudet

kosan biomix

Nestekaasu on energialähde, jonka hiilipitoisuus on pienempi kuin muiden fossiilisten polttoaineiden. Kosan BioMix mahdollistaa nyt yritysten hiilidioksidipäästöjen pienentämisen entisestään.

  • Mitä Kosan BioMix on?
    Kosan BioMix on nestekaasutuote, jonka sisältämä nestekaasu on peräisin kierrätysraaka-aineista, kuten kasviöljyistä (rapsiöljystä), eläinrasvasta ja mäntyöljystä. Kosan BioMix on biodieseltuotannon (HVO) sivutuote ja se tuotetaan ainestaseperiaatteella. Tuloksena on ilmasto- ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin tavallinen nestekaasu, ja sen ekologinen jalanjälki on pienempi.

  • Mitkä ovat Kosan BioMixin edut?
    Kosan BioMixin koostumuksessa uusiutuvien raaka-aineiden osuus on 20 %. Kasvihuonekuormite on vain 19 % verrattuna fossiiliseen nestekaasuun. Ympäristöhyöty on riippumattoman kolmannen osapuolen vahvistama tulos. Kosan BioMixin kemiallinen koostumus on identtinen perinteisen nestekaasun kanssa, ja molemmilla on samat käyttömahdollisuudet sekä edut – nimittäin tasainen palaminen, pienempi kokonaisenergiankulutus ja erittäin hyvä käyttövarmuus.

  • Mistä Kosan BioMix - nestekaasua voi hankkia?
    Kosan BioMix on päästökauppatuote, jota myydään samoin periaattein kuin vihreää sähköä ja lämpöä. Kun ostat Kosan BioMix -nestekaasua, saat sertifikaatin, josta ilmenevät ympäristösäästöt. Mutta voit valita korkeamman BioMix seossuhteen – 100%iin saakka.

ASKEL KOHTI VIHREÄMPÄÄ
JA KESTÄVÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA

1)   Kestävän kehityksen mukaiset raaka-aineet

Kosan BioMix on nestekaasutuote, jonka sisältämä nestekaasu on peräisin kierrätysraaka-aineista, kuten kasviöljyistä (rapsiöljystä), eläinrasvasta ja mäntyöljystä.

2)   Jalostamo

Biojalostamo, joka tuottaa biodieseliä (HVO).

3)   Kosan BioMix

Sivutuote biodieseliä tuotettaessa. Jalostusprosessi ja lopputuotteen ympäristövaikutukset ovat riippumattoman kolmannen osapuolen valvonnan alaisia.

4)   Sertifikaatti

Annamme sertifikaatin asiakkaillemme, jotka ostavat Kosan BioMix -nestekaasua. Ympäristösäästöt ilmenevät tästä sertifikaatista.

TILAA ILMAINEN ENERGIALASKELMA

Haluatko tietää tarkemmin, miten yrityksesi voi säästää vaihtamalla öljyn nestekaasuun? Anna Kosan Gasin tarkastaa nykyiset kattila-asennuksenne. Teemme teille ympäristöä ja rahaa säästävän ehdotuksen.

Managing Director

Dan Olin

Puh. 040 052 0764
dan.olin@kosangas.fi

 

Key Account Manager

Lasse Kaitasalo

Puh. 050 410 1832
lasse.kaitasalo@kosangas.fi

 

Key Account Manager

Victor Sten

Puh. 040 526 4207
victor.sten@kosangas.fi

UKK

SÄÄSTÄ AIKAA – LÖYDÄ VASTAUKSESI TÄÄLTÄ

Mistä Kosan BioMix valmistetaan?

Kosan BioMix valmistetaan eläinrasvasta ja rapsiöljystä. Tuotteessa ei ole palmuöljyä tai palmuöljyn rasvahappotislettä (PFAD).

Voidaanko Kosan BioMix -nestekaasua käyttää nykyisissä nestekaasulaitteissa?

Kyllä, koska tuotteen kemiallinen koostumus on identtinen nestekaasun kanssa, joten Kosan BioMix voi korvata tavanomaisen nestekaasun ja sitä voidaan käyttää nykyisissä laitteissa.

Kuka voi käyttää Kosan BioMix -nestekaasua?

Kaikki yritykset, jotka hyödyntävät nestekaasua lämmityksessä tai teollisuusprosesseissa, voivat käyttää Kosan BioMix -tuotetta. Kaikki öljyä käyttävät yritykset ovat onnekkaita voidessaan siirtyä öljystä nestekaasuun ja/tai Kosan BioMix -kaasun käyttöön – huolimatta siitä, käyttävätkö ne energiaa lämmitykseen vai teollisuusprosesseihin.

Kuinka suuri osuus Kosan BioMix -nestekaasusta on kierrätettävää?

Bionestekaasun osuus saattaa vaihdella. Yleisin yhdistelmä on Kosan BioMix20.
Luku 20 osoittaa, että tuotteessa on 20% bionestekaasua, joka on peräisin kierrätettävistä ainesosista, kuten ruoantähteistä tai kasviöljyistä.

Miten suuri ympäristöhyöty Kosan BioMix -nestekaasusta saadaan?

Kosan BioMix säästää ympäristöä 19% pienemmillä hiilidioksidipäästöillä verrattuna fossiilisen nestekaasun tuotantoon. Ympäristöhyöty on riippumattoman kolmannen osapuolen vahvistama tulos.

Miten ympäristöhyöty ilmenee?

Kosan BioMix -nestekaasun oston yhteydessä Kosan Gas toimittaa sertifikaatin, josta ympäristösäästöt ilmenevät.

Onko Kosan BioMix eurooppalaisten standardien mukainen tuote?

Kyllä. Tuotetta koskevat laskelmat ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä antaman direktiivin 2009/28/EY oletusarvon mukaisia.

Opas

INNOITU JA HAE
LISÄTIETOA NESTEKAASUSTA

Oppaassa voi lukea mm.:

- Tarjontavalikoimasta
- Öljyn vaihdosta kaasuun
- Lämpöarvoista
- Kemiallisesta koostumuksesta
- Energiasisällöstä

Lataa online opas