Asiakascase

öljystä kaasuun

Nestekaasu on edullinen ja ympäristöä säästävä vaihtoehto raskaalle polttoöljylle, jonka käyttö nykymuodossa päättyy pian.

Uuden energialähteen löytäminen on ajankohtaista monille yrityksille. Ympäristömääräykset kiristyvät, ja raskas öljy tulee käytännössä tiensä päähän vuoden 2018 alussa.

Nestekaasu on raskaalle polttoöljylle varteenotettava vaihtoehto, sillä se on paitsi ympäristöystävällinen myös edullinen polttoaine.

Vaihtamalla polttoöljystä nestekaasuun yritys voi tavallisesti pienentää energiakustannuksiaan reilut kymmenen prosenttia riippuen energiankulutuksesta, laitteistosta sekä kaasun ja polttoöljyn hinnoista.

– Kevyeen polttoöljyyn ei kannata vaihtaa, sillä se on 25 prosenttia nestekaasua kalliimpaa. Maakaasu on hyvä vaihtoehto vain maakaasuverkon alueella toimiville yrityksille. Nesteytetty maakaasu eli LNG taas sopii ainoastaan muutamille suuryrityksille, nestekaasutoimittaja Kosan Gasin toimitusjohtaja Dan Olin sanoo.

Investointi uusiin laitteisiin maksaa itsensä takaisin nopeasti.

Lisäsäästöä tuo se, että nestekaasukäyttöistä kattilaa ei tarvitse säännöllisesti nuohota, toisin kuin raskasöljykäyttöistä.

Asiakas arvostaa helppoutta
Kun yritys päättää siirtyä polttoöljystä nestekaasuun, se tarvitsee nestekaasun polttoon laitteiston. Nämä laitteistot Kosan Gas ja sen kumppani Oilon toimittavat yhteistyössä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yhdeltä luukulta saa kaiken tarvittavan.

– Asiakkaita on moneen lähtöön. Jotkut ovat hyvinkin asiantuntevia, mutta monet arvostavat helppoa ratkaisua. Asiakkaan ei välttämättä tarvitse tietää kaasusta yhtään mitään. Tarvitsee vain allekirjoittaa toimitussopimus ja lupahakemus, Kosan Gasin avainasiakaspäällikkö Lasse Kaitasalo toteaa.

Kosan Gasin ja Oilonin toimiva yhteistyö perustuu selvään työnjakoon.

– Kaasulaitteistot ja putkistokokonaisuus on meidän heiniä, poltin ja poltinautomaatiojärjestelmä Oilonin, Kaitasalo täsmentää.

Avaimet käteen
Kosan Gas laatii yritykselle vaihtoa varten tarvittavat laskelmat ja hoitaa asennukset. Yhtiö myös huolehtii määräaikaisista tarkastuksista ja huolloista sekä kouluttaa yrityksen henkilöstön käyttämään nestekaasua turvallisesti.

Oilonilta asiakas saa poltintoimitukseen liittyvän kokonaisvaltaisen palvelun. Toimitus voi sisältää myös asiakkaan kattilaan ja kattila-automaation liittyvät uudistukset ja saneeraukset.

Oilonin poltinmallisto on suunniteltu tämän päivän haastavien määräysten mukaisesti. Suunnittelussa on otettu huomioon myös päästödirektiivien kiristyminen.

Uusimmat palamisen optimointiautomaatiot mahdollistavat asiakkaalle hyvän palamisen hyötysuhteen.

Oilon on erityisen ylpeä koko Suomen kattavista huoltopalveluistaan.

– Huollon pelaaminen on meille kynnyskysymys, sillä seisokit ovat asiakkaille kalliita, Oilonin myyntipäällikkö Kari Puro sanoo.

Kotimaisena toimittajana Oilon pystyy takaamaan asiakkaalle myös joustavan ja kattavan varaosapalvelun.

– Jos asiakas tilaa varaosan tänään ennen puolta päivää, lupaamme toimittaa sen hänelle minne tahansa Suomessa seuraavaksi aamuksi.

Faktaruutu

NESTEKAASUUN VAIHTAMINEN KANNATTAA

Vaihtamalla polttoöljystä kaasuun yritys voi pienentää energiakustannuksiaan noin 10−15 prosenttia riippuen energiankulutuksesta, laitteistosta sekä kaasun ja polttoöljyn hinnoista. Suurimman taloudellisen hyödyn saavuttavat yritykset, joiden polttoöljyn kulutus on lähtötilanteessa yli 50 000 litraa vuodessa.

Nestekaasu sisältää energiayksikköä kohti vähemmän hiiliatomeja kuin polttoöljy, joten se kuormittaa ympäristöä vähemmän. Kun polttoöljy vaihdetaan nestekaasuun, yrityksen hiilidioksidipäästöt pienenevät 15–20 prosenttia ja hiukkaspäästöt tippuvat nollaan.